top of page

香港開電視節目  | 《夠細奇則》EP1-13

2019

香港開電視節目《夠細奇則》
兩姊弟住 323 呎豪裝舊樓 洗手盆擺走廊似足酒店 睡房用玻璃趟門引光入廳 -《夠細奇則》EP7-2- 細單位室內設計

兩姊弟住 323 呎豪裝舊樓 洗手盆擺走廊似足酒店 睡房用玻璃趟門引光入廳 -《夠細奇則》EP7-2- 細單位室內設計

10:24
Play Video
4 大人住 169 呎 全屋 23 個櫃 客廳攤唔落 2 大篋 閣樓睡房無得企 -《夠細奇則》EP1-2 - 細單位室內設計

4 大人住 169 呎 全屋 23 個櫃 客廳攤唔落 2 大篋 閣樓睡房無得企 -《夠細奇則》EP1-2 - 細單位室內設計

00:00
Play Video
bottom of page